– PF 2018

Přejeme všem našim klientům pečovatelské služby, členkám Klubu III. věku, přátelům, příznivcům a donátorům krásné Vánoce a úspěšné vykročení do roku 2018.
Hlavně ať jste v celém novém roce zdraví a můžete si plně užívat pohodu, klid a lásku svých blízkých…