Klub III. věku

Diakonie Beránek slouží nejenom klientům, kteří využívají pečovatelskou službu a dovoz obědů, ale dlouhodobě je místem setkávání i dalších seniorů a jejich rodin, kteří se scházejí v rámci Klubu III. věku na pravidelných schůzkách naplněných různými rukodělnými aktivitami. Stala se pro své okolí oblíbeným mezigeneračním komunitním centrem, jehož akce navštěvuje často i několik generací jedné rodiny.

říjen 2017 – vyrábění vánočních přání v Klubu

IMG_8393             IMG_8392

prosinec 2016 – Vánoční večírek pro Klub III. věku

DSC_0738              DSC_0752

listopad 2016 – adventní vyrábění v Klubu

IMG_9590             IMG_9586

červen 2016 – společné posezení všech generací Klubu před prázdninami

IMG_9079             IMG_9077

květen 2015 – společné malování na hedvábí