Diakonie Beránek

Terénní pečovatelská služba, mezigenerační klubové aktivity

Posláním pečovatelské služby Diakonie Beránek z. s. je poskytovat služby především starým  osamělým lidem, dlouhodobě nemocným, lidem po úrazech, propuštěným pacientům z nemocnice nebo z léčebny dlouhodobě nemocných, fyzicky handicapovaným lidem upoutaným na vozík a všem těm, kteří si pro svůj věk či postižení nedokážou základní životní potřeby zajistit sami bez pomoci druhých. Služby poskytujeme v přirozeném domácím prostředí, které klientům umožňuje zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, kompenzujeme jejich sníženou soběstačnost a oddalujeme nutnost ústavní péče. Poskytované služby zachovávají důstojný život klientů. Poskytujeme je na území měst Liberce a Hejnic. Terénní pečovatelská služba pro seniory poskytovaná Diakonií Beránek z. s. je dle zákona č. 108/2006 Sb. registrovanou sociální službou u Krajského úřadu Liberec. Jako službu související provozuje Diakonie Beránek z. s. v Liberci Klub pro generaci III. věku.