Diakonie Beránek

Terénní pečovatelská služba, mezigenerační klubové aktivity

Posláním pečovatelské služby Diakonie Beránek z. s. je poskytovat služby především seniorům, dlouhodobě nemocným, osobám s postižením a všem, kteří si pro svůj věk či postižení nedokážou zajistit základní životní potřeby sami bez pomoci druhých. Služby poskytujeme v přirozeném domácím prostředí, které klientům umožňuje zachovat si dosavadní způsob života, kompenzujeme jejich sníženou soběstačnost a oddalujeme nutnost ústavní péče. Poskytované služby pomáhají zachovat důstojnost života klientů.

Péči poskytujeme na území měst Liberce a Hejnic.

Terénní pečovatelská služba pro seniory poskytovaná Diakonií Beránek z. s. je dle zákona č. 108/2006 Sb. registrovanou sociální službou u Krajského úřadu Liberec.

Jako službu související provozuje Diakonie Beránek z. s. v Liberci Klub pro generaci III. věku.