Kdo jsme

Diakonie Beránek z. s. vychází z křesťanských zásad a jejím cílem je pomoci lidem v nouzi. Za tímto účelem provozuje terénní pečovatelskou službu pro seniory v Liberci a v Hejnicích, která je dle zákona č. 108/2006 Sb. registrovanou sociální službou u Krajského úřadu Liberec. Jako službu související provozuje v Liberci Klub pro generaci III. věku.

Pečovatelské služby poskytuje Diakonie Beránek z. s. zejména starým, osamělým lidem, dlouhodobě nemocným, lidem po úrazech, propuštěným pacientům z nemocnice nebo z léčebny dlouhodobě nemocných, fyzicky handicapovaným, lidem upoutaným na vozík a všem těm, kteří si pro svůj věk či postižení nedokážou základní životní potřeby zajistit sami bez pomoci druhých.