Terénní pečovatelská služba

Pečovatelská služba Diakonie Beránek z. s. poskytuje své služby především starým osamělým lidem, dlouhodobě nemocným, lidem po úrazech, propuštěným pacientům z nemocnice nebo z léčebny dlouhodobě nemocných, fyzicky handicapovaným, lidem upoutaným na vozík a všem těm, kteří si pro svůj věk či postižení nedokáží základní životní potřeby zajistit sami bez pomoci druhých. V současnosti je naše kapacita 75 klientů.

Příklady praktické pomoci v domácnostech klientů:
· pomoc při péči o vlastní osobu
· pomoc při osobní hygieně
· příprava jednoduchého jídla, jeho podání
· dovoz obědů (pouze v Liberci)
· běžný úklid, údržba domácnosti, domácí práce, praní, žehlení
· běžný nákup
· velký nákup, nákup ošacení, spotřebičů apod.
· pochůzky – obstarání receptů, léků apod.
· doprovod, dohled
· vyřízení úředních záležitostí
· základní sociální poradenství

Služba pečovatelek je z praktického hlediska standardní, ale není zaměřena pouze na fyzické uspokojení potřeb seniorů. Usilujeme o komplexní péči, to znamená, že pečovatelky naslouchají klientům, které většinou trápí různé nemoci, bolesti, ale i pocity neužitečnosti a zbytečnosti. Vlídným způsobem je pak povzbuzují a potěšují.

Časová dostupnost služby: Pondělí až pátek 8:00 – 16:00 hod.
Služba je poskytována v domácnosti klienta, a to 1-5x týdně v rozsahu 0,5 – 2,0 hodiny.
Rozsah služby si klient určuje sám dle vlastní potřeby.

Ceník služby:

Péče 130,- Kč / 1 hodina
Dovoz oběda: 25,- Kč / oběd
Cena oběda záleží na kalkulaci dodavatele. Aktuálně činí 67,- Kč. Výběr je ze čtyř jídel (polévka + hlavní chod). K dispozici jsou dvě diety – šetřící a diabetická.

Objednávka služeb – viz Žádost o poskytování pečovatelské služby. Lze ji vyplnit buď při osobní návštěvě Diakonie Beránek nebo na vyžádání klienta u něj doma.