Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba Diakonie Beránek, z. s. poskytuje své služby především seniorům a dalším osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob. (zákon 108/2006 Sb.)

Naší cílovou skupinou jsou především senioři a dále osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením a osoby s tělesným nebo kombinovaným postižením  ve věku nad 55 let. Dále rodiny s dětmi (vztahuje se pouze na případy, kdy se v rodině narodily současně 3 a více děti, péče je poskytována do 4 let věku těchto dětí).

Věková struktura cílové skupiny: starší senioři (nad 80 let), mladší senioři (65-80 let), dospělí nad 55 let, děti ve věku do 4 let.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

V současnosti je naše kapacita cca 70 uživatelů.

Časová dostupnost:

pondělí až neděle 7:00 – 19:00 hod (víkendová péče je k dispozici pro klienty, kteří využívají naši pravidelnou péči ve všedních dnech).
Služba je poskytována v domácnosti uživatele.
Rozsah péče je určen dle potřeby klienta a volné kapacity pečovatelské služby.

Ceník:

Péče:  155,- Kč / hod.

Pokud klient čerpá více než 80 hodin péče za měsíc, cena je snížena na 135 Kč/ hod. Snížení ceny platí i v případě, že je klientovi poskytována pečovatelská služba více poskytovateli sociálních služeb a celková doba péče přesáhne uvedených 80 hodin za kalendářní měsíc (vyhláška 505/2006 Sb).

Zajištění stravy (dovoz oběda): 40,- Kč / oběd
Cena oběda záleží na kalkulaci dodavatele. Aktuálně činí 110,- Kč za oběd. Výběr je ze tří jídel (polévka + hlavní chod). K dispozici je šetřící dieta v ceně 115,- Kč.

Objednávka služeb – viz Žádost o poskytování pečovatelské služby. Žádost obvykle vyplňujeme při vstupním šetření v domácnosti klienta před zahájením péče.