Materiální pomoc

Vzhledem k širokému spektru rukodělných aktivit, které rozvíjíme v rámci našeho mezigeneračního Klubu III. věku, je nám velmi vítaná i materiální pomoc, např. formou poskytnutí různých výtvarných potřeb a materiálů, a to na základě předchozí domluvy s ředitelkou Diakonie Beránek, viz Kontakt.