Organizace

Původně byla Diakonie Beránek zapsána jako občanské sdružení, ale po změně Občanského zákoníku od roku 2014 je Diakonie Beránek z. s. (zapsaný spolek), přičemž na obsahu a formě vykonávaných aktivit se nic nezměnilo. Více viz Stanovy Diakonie Beránek z. s.

Provoz Diakonie Beránek z. s. je financován z více zdrojů – formou dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí, Libereckého kraje a Statutárního města Liberec. Provoz sociální služby – pečovatelská služba byl v roce 2019 finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.
Statutární město Liberec podpořilo v roce 2018 provoz terénní pečovatelské služby.

Dalším zdrojem jsou příspěvky nadací, soukromých a firemních dárců aj.

Vítáme v zájmu našich klientů jakoukoliv formu podpory našich aktivit, ať formou finanční nebo materiální pomoci, více v sekci Pomáhejte s námi.