Klub přátel Diakonie Beránek

Rádi na našich webových stránkách a ve výroční zprávě uvedeme seznam našich dárců, a to jako jmenný seznam nazvaný Klub přátel Diakonie Beránek. Děkujeme vám tak za přízeň a ocenění naší práce!