Potvrzení o daru

Při splnění zákonem stanovených podmínek můžete uplatnit finanční částku darovanou Diakonii Beránek v daném roce jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání podnikatelů či ročního zúčtovaní daně u zaměstnanců.

Pokud takovou možnost využíváte, uveďte do kolonky ´Poznámka´ na platebním příkazu kromě svých kontaktních údajů jméno, příjmení a adresa navíc i požadavek na potvrzení o daru. Rádi vám jej po skončení kalendářního roku vystavíme a zašleme.

Vzor vyplněné položky ´Poznámka´ na platebním příkazu:
Anna Nová, Nová ul. 12, 460 00 Liberec, potvrzení o daru