Užitečné odkazy

Formuláře:

Žádost o příspěvek na péči
Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči
Žádost o zvýšení příspěvku
Oznámení o poskytovateli pomoci

Další praktické odkazy:

Domácí zdravotní péče – terénní zdravotní sestry
Věra Sláčalová – vrchní sestra
tel.:  485 312 641
mob.:  602 437 469

Pedikérka – mobilní:
Jana Tauchmanová
mob.:  723 239 719

Osobní asistence:
Reva o. p. s.
Eva Štanclová – ředitelka
tel.:  485 101 926
mob.:  736 541 862