Finanční pomoc

Provoz Diakonie Beránek z. s. je financován z více zdrojů – formou dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí, Libereckého kraje a Statutárního města Liberec. Dalším zdrojem jsou příspěvky nadací, soukromých a firemních dárců aj. Vítáme v zájmu našich klientů jakoukoliv formu podpory našich aktivit, ať formou finanční nebo jiné pomoci.

Pokud se rozhodnete podpořit naše aktivity formou finanční pomoci, velmi uvítáme, budete-li moci tuto podporu realizovat pravidelně, byť malou částkou.

Číslo účtu Diakonie Beránek z. s. u ČSOB je 678057633/0300.  Do trvalého příkazu uveďte, prosím, do kolonky ´Poznámka´ svoje kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení a adresu.

Pokud vám lépe vyhovuje jednorázová podpora, do platebního příkazu do kolonky ´Poznámka´ také zadejte svoje kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení a adresu. Děkujeme!