Klub III. věku

Diakonie Beránek slouží nejenom klientům, kteří využívají pečovatelskou službu a dovoz obědů, ale dlouhodobě je místem setkávání i dalších seniorů a jejich rodin, kteří se scházejí v rámci Klubu III. věku na pravidelných schůzkách naplněných různými rukodělnými aktivitami. Stala se pro své okolí oblíbeným mezigeneračním komunitním centrem, jehož akce navštěvuje často i několik generací jedné rodiny.

Prosinec 2017 – Vánoční večírek pro obě skupiny Klubu III. věku

afDSC_0037a            DSC_0077b

Říjen 2017 – vyrábění vánočních přání v Klubu

IMG_8393             IMG_8392

Prosinec 2016 – Vánoční večírek pro Klub III. věku

DSC_0738              DSC_0752

Listopad 2016 – adventní vyrábění v Klubu

IMG_9590             IMG_9586

Červen 2016 – společné posezení všech generací Klubu před prázdninami

IMG_9079             IMG_9077